ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

StockSnap_AQNKPDGKR8Ξεκίνα τη συνεργασία σου!

Προσάρμοσε τις υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κειμένου σου με επαγγελματική προσέγγιση.

  • Ορθογραφικός και συντακτικός έλεγχος
  • Μορφοποίηση / Σχεδιασμός
  • Απομαγνητοφωνήσεις
  • Δακτυλογραφήσεις
  • Επιμέλεια (Έλεχγος, Σχεδιασμός, Ενίσχυση ιδεών)

Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ